EPR ügyintézés

A kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) és a hozzá kapcsolódó kötelezettségek

Ahogy az ismeretes, 2023. júliusától új szabályok lépnek életbe, amelyek az Európai Uniós hulladékgazdálkodási irányelvekkel összhangban kerültek kidolgozásra. Az ehhez szükséges törvényi változtatást a magyar országgyűlés 2023. márciusában fogadta el.

A kiterjesztett gyártói felelősséggel kapcsolatos változtatás lényegét, melyet az angol extended producers responsibility kifejezésből EPR mozaikszóval jelölnek, az alábbiakban fejtjük ki.

Mi is az az EPR - kiterjesztett gyártói felelősség?

A hulladékgazdálkodás uniós szinten az állam feladata. A változtatás alapja, ezeknek az irányelveknek megfelelően az, hogy a jogalkotó úgy határozott, hogy egy később hulladékká váló termék hulladékgazdálkodással kapcsolatos felelősségét és feladatait az állam a gyártókra hárítja. Röviden fogalmazva tehát az egyes termékek életciklusa végén szükséges hulladékkezelési, (újra-használat, hasznosítás, ártalmatlanítás) költségeit a gyártók, termelők kötelessége lesz megfizetni. A kormány és az EU elképzelései szerint ez fogja biztosítani a körforgásos gazdaság koncepciójának megvalósulását.

Az EU irányelvekben foglaltak szerint és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseivel összhangban az EPR (kiterjesztett gyártói felelősség) részletszabályozását valósítják meg. A hulladékgazdálkodás hazai rendszere 2023. július 1-jétől ún. koncessziós rendszer keretében fog működni.

Az állam felelősségi körébe tartozó hulladékgazdálkodással kapcsolatos operatív feladatok (a hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, előkezelése, kereskedelme és kezelésre történő átadása) átkerülnek a koncesszorhoz. A koncesszor a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, a gyártók által befizetett EPR díjból finanszírozza.

A gyártók feladata EPR–rel (kiterjesztett gyártói felelősséggel) kapcsolatban

Az EPR lényege, hogy a termékek gyártói viselik a pénzügyi felelősséget a hulladékkezelésért a termék teljes életciklusa során. Az EPR, vagyis a kiterjesztett gyártói felelősség tehát azt jelenti, hogy az egyes termékeknek már a legyártásának pillanatában, a gyártó kötelezettsége az azzal kapcsolatos felelősségvállalás - és ennek keretében az EPR díj megfizetése- , hogy a közeli vagy távolabbi jövőben a gyártott termék hulladékká válik.

Milyen termékek és gyártók tartoznak az EPR (kiterjesztett gyártói felelősség) hatálya alá?

Az új szabályozás minden olyan vállalkozást érint, amely EPR terméket állít elő (gyárt) belföldön, vagy külföldről hoz be, és azt elsőként belföldön forgalomba hoz, vagy saját célra felhasznál.

Az EPR (kiterjesztett gyártói felelősség) hatálya alá tartozó termékek:

 • csomagolások
 • meghatározott egyszer használatos műanyagtermékek
 • elektromos és elektronikus berendezések
 • elemek és akkumulátorok
 • gépjárművek
 • gumiabroncs
 • irodai papír
 • reklámhordozó papír
 • sütőolaj és zsír
 • meghatározott textil termékek
 • fabútorok

FONTOS! 2023. július 1-jétől az EPR rendszer életbe lépésekor az egyes termék- és anyagáramok esetében nem szűnik meg a termékdíj-kötelezettség! Ennek meghatározásánál azonban a termék- és anyagáramonként fizetendő termékdíjtételek csökkenthetők lesznek, az adott EPR termékre, illetve azon belül a termék- vagy anyagáramra vonatkozó EPR díj levonásával.

Az EPR értelmében egyes termékáramok (elektromos és elektronikus berendezések, elemek és akkumulátorok, gépjárművek) esetén a gyártónak lehetősége lesz előírt kötelezettségeit – a koncesszorral kötött alvállalkozói szerződés alapján – egyénileg teljesíteni. Egyéni teljesítés esetén a fizetendő EPR díj csökkenthető lesz a gyártó által a hulladékgazdálkodási feladatokkal felmerült, indokolt költségeinek összegével.

A cégek, vállalkozások új EPR rendszer életbe lépése kapcsán felmerülő plusz feladatai, az EPR ügyintézés szükségessége

Ahhoz, hogy valaki az új szabályozás életbe lépését követően, tehát 2023. július 1-től is jogosult legyen az EPR hatálya alá tartozó körforgásos termékeket gyártani és/vagy forgalmazni, 2023. május 31-ig regisztrálnia kell az érintett hatóságnál. Az EPR ügyintézés feladata tehát rövid határidőn belül aktuálissá, majd onnantól fogva, rendszeres és folyamatos kötelezettséggé válik.

A jogszabály értelmében a gyártónak 2023. május 1-jétől – 2023. május 31-ig kell az országos hulladékgazdálkodási hatóság felé benyújtani a nyilvántartásba vételi kérelmet a hatóság által rendszeresített adatlapon. A regisztrációt megelőzően a koncesszor részére a koncesszor által működtetett elektronikus felületen a gyártó köteles megküldeni jogszabály által előírt adatokat. Ezt ezen a linken megteheti. A kiterjesztett gyártói felelősség regisztráció elmaradása esetén hulladékgazdálkodási bírsággal kell számolnia, illetve akár a termékek forgalmazását is felfüggesztheti a hatóság.

Miben tudunk segíteni az EPR ügyintézés kapcsán?

A regisztrációra megadott időszak elég rövid, a határidő szoros, így már az EPR ügyintézéssel kapcsolatban felmerülő első teendőt is át tudjuk vállalni, mint meghatalmazott. Munkatársaink több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a termékdíj-kötelezettség teljesítése és a környezetvédelmi adminisztrációval kapcsolatos feladatok ellátásában (bejelentés, fizetendő termékdíj megállapítás, bevallás, stb.), ezért tapasztalatból tudjuk, hogy az EPR rendszer által előírt új jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez, az ehhez történő felkészüléshez és az adminisztrációs rendszer kialakításához Önnek és vállalkozásának szakmai segítségre lesz szüksége. Ennek érdekében állítottuk össze teljes körű EPR ügyintézés szolgáltatás csomagunkat.

A DNG Kft. megfelelő szakmai tudás és tapasztalat birtokában segít a cégeknek abban, az EPR ügyintézés zökkenőmentes legyen, hogy a vállalkozások új EPR szabályozás kapcsán betöltött szerepkörüket, és kötelezettségeiket meghatározzák, valamint eleget tegyenek ezeknek.

EPR ügyintézés szolgáltatásaink részletei

Az EPR rendszer által előírt követelményekhez való felkészüléshez és az adminisztrációs rendszer kialakításához is segítséget tudunk nyújtani Önnek és vállalkozásának.

 • Teljes körű, EPR ügyintézés

  Segítünk annak eldöntésében, hogy a vállalkozása gyártónak vagy első belföldi forgalomba hozónak minősül-e, illetve abban is, hogy az adott termékek körforgásos termékek kategóriájába, ezáltal az EPR hatálya alá tartoznak-e. Ezzel egyúttal azt is megtudja, hogy az terheli-e a vállalkozást díjfizetési kötelezettség az új EPR (kiterjesztett gyártói felelősség) kapcsán.
 • EPR ügyintézői feladatok ellátása

  A teljes körű EPR ügyintézés kapcsán annak meghatározásában is számíthat ránk, hogy milyen mentességi, visszaigénylési jogcímek vehetők figyelembe, illetve iránymutatást tudunk adni azzal kapcsolatban is, hogy a jelenleg működő jogi, logisztikai, adminisztratív folyamatokon szükségesek-e bármilyen változtatások az új szabályozásnak történő megfelelés érdekében.
 • EPR bevalláshoz szükséges nyilvántartás elkészítése

  Az EPR ügyintézés lebonyolításához azt is tudnunk kell, hogy a termékdíjjal kapcsolatos adminisztráció alapja továbbra is a vámtarifaszám, illetve a CsK/KT kód, azonban az EPR adminisztráció egyik fontos paramétere az EPR terméket vagy annak hulladékát meghatározó ún. 8 jegyű KF kód, illetve egyes termékek esetében a 2022. január 1-jén hatályos vámtarifaszám. Ha ránk bízza az EPR ügyintézés feladatát, mindig naprakészek lesznek az EPR termékek nyilvántartásai.
 • EPR-rel kapcsolatos bevallás elkészítése

  A teljes körű EPR ügyintézés szolgáltatásunk természetesen tartalmazza az EPR-rel kapcsolatos kötelező adatszolgáltatást az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére, amelyet a tárgynegyedévet követő hónap 20.-ig kell beküldeni a megfelelő helyre.
 • EPR-rel kapcsolatos jogszabályok nyomon követése

  Minden EPR ügyintézés szolgáltatást igénybe vevő partnerünk biztos lehet abban, hogy ha velünk dolgozik, akkor a vállalkozás maradéktalanul meg fog felelni a mindenkor aktuális jogszabályi környezetnek. A jogszabályoknak megfelelő működés naprakész és folyamatos biztosítása elengedhetetlen minden szervezet számára. Minél nagyobb egy cég, minél összetettebb a tevékenysége, illetve a forgalmazott, vagy gyártott termékek köre, ez annál nehezebb feladat. Mivel a jogszabályi környezet folyamatosan alakulóban van és változik, az EPR ügyintézés nem lesz egyszerű a kezdeti időszakban. Az EPR-rel kapcsolatban ugyanis még további változások, és pontosítások várhatók. Kiemelten fontos, hogy olyan környezetvédelmi tanácsadó cégre bízza az EPR ügyintézés feladatát, amely teljes körűen vállalja a kapcsolódó feladatok és adminisztratív teendők ellátását, és naprakész információkkal rendelkezik.

Általános elérhetőségeink

 • Cím: H-9171 Győrújfalu, Akácos utca 22.
 • Mobil: +36 20 / 479 60 86
 • E-mail:
Tekintse meg elhelyezkedésünket a linkre kattintva. Kapcsolatfelvételi űrlapVegye fel velünk a kapcsolatot

Rólunk mondták

„Évek óta együttműködésben állunk egymással, 100%-os elégedettséggel. Szakmai felkészültségük, rugalmasságuk kifogástalan. Öröm önökkel dolgozni.”

MIX-2M Kft.

Copyright © 2011-2024 DNG Környezetvédelmi Tanácsadó Kft. Minden jog fenntartva!

MIXEM Bt. - Design